Beregninger

Formel

FormelFormeler til hjemmebryg

IBU
Formelen for beregning af IBU se egentligt ganske simpel ud. Der er desværre en del forudsætninger med er afhængig af. Disse forudsætninger variere alt efter hvilken ”læremester” man læner sig op af. (Vi har valgt at anvende ”Designning Great Beer – Ray Daniels) som den vi læner os op af. Selv formelen ser således ud:

IBU = Wgram x U% x A% x 1000
Vliter

Hmmm…. hvad betyder det så. Jo følgende gælder om de forskellige faktorer:

Wgram = Antal gram humle
U% = Utilization eller udnyttelse på dansk.
A% = Alphasyre i humlen
Vliter = Antal liter færdigt øl

De fleste af ovenstående faktorer er rimelige simple. De fleste står dog nok af ved begrebet Utilization. Dette er et udtryk for, hvor meget af bitterheden i humle med koger ud. Jo længere tid man koger humle, jo mere bitterhed koger med ud af den. Desværre sker der også det, at man koger en masse flygtige humleolier ud. Det er faktisk derfor, at man typisk tilsætter humle af flere omgang. Følgende ”udnyttelses procenter” er gældende :

Kogetid i minutter
Udnyttelse % (Bladhumle)
Udnyttelse % (pellet humle)

Dry hop
0
0

0 – 9
5
6

10 – 19
12
15

20 – 29
15
19

30 – 44
19
24

45 – 59
22
27

60 – 74
24
30

Over 74
27
34

Så skal der indsættes værdier i formelen. Der er vigtigt at bemærke, at ovenstående skal beregnes for hver humle tilsætning. Der efter skal værdierne lægges sammen. Lad os tage et eksempel.

Du koger en øl med følgende data:

Liter færdig øl: 25 liter
Humle tilsætninger:
100 gram Saaz humle (blad) 3,3 % alpha (60 min) – Humlen er altså kogt med i 60 minutter
100 gram Saaz humle (blad)3,3 % alpha ( 5 min) – Humlen er altså tilsat i de sidste 5 minutter

IBU-beregning humle 1 – 60 minutters kogetid

IBU1 = Wgram x U% x A% x 1000 = (100 x 0,24 x 0,033 x 1000) = 31,68
Vliter 25

IBU-beregning humle 2 – 5 minutters kogetid

IBU2 = Wgram x U% x A% x 1000 = (100 x 0,05 x 0,033 x 1000) = 6,60
Vliter 25

IBUtotal = IBU1 + IBU2 = 31,68 + 6,60 = 38,28

Som det ses af ovenstående, så opnår man en betydelig højere værdi for den første humletilsætning, hvilket kun skyldes en ting, nemlig den højere udnyttelsesprocent. Alle andre faktorer er ens.

Ovenstående kan godt se lidt besværlig ud, men når først man får lidt øvelse i dette, så tager det faktisk ikke så lang tid.

Det skal bemærkes, at udnyttelse bliver påvirker af, hvor høj OG humle bliver kogt i. Hvis du koger humle i en koncentret urt, så vil du opnå i lavere udnyttelse.

Hvor meget humle skal du bruge for at opnå en valgt IBU
Det kan være meget praktisk at kunne udregne, hvor meget humle du skal anvendes for at opnå en IBU som du har valgt at en humletilsætning skal udgøre. Dette gøres ved hjælp af følgende formel:

Wgram = Vliter x IBU
U% x A% x 1000

Den eneste faktor vi ikke er stødt på før er IBU. Her skal du skrive hvor mange IBU du ønsker at den beregnede humletilsætning skal være i IBU.

Hvis du så tager udgangspunkt i samme forudsætninger som under IBU beregning, så skulle vi jo gerne få noget der ligner 100 gram.

Ønsket IBU = 32
Liter færdig øl = 25
Kogetid i min = 60
Humletype = Blad humle
Alphasyre i humle = 3,3 %

Hvis vi så indsætter dette i formelen, så får vi følgende:

Wgram = ( 25 x 32 )
(0,24 x 0,033 x 1000) = 101 gram

AAU / HBU
Nogle forfattere af bøger til haandbryggere anvender ikke begrebet IBU. De anvender i stedet noget de kalder for AAU / HBU. Forkortelserne står for (Alpha acid Units & Homebrew Bittering Units). Denne metode har sine fordele men også ulemper. Lad os først se på beregningen.

AAU/HBU = Oz x Alpha syre eller ((Gram / 28) x Alpha syre)

Et eksempel:

Du anvender 100 gram Cascade med en alphasyre på 7 %. Dette giver følgende:

AAU/HBU = (( 100 / 28) * 7) = 25

Som du ses af ovenstående formel, så tager denne metode ikke hensyn til, hvor længe man har kogt humlen. Dette giver hvilke fordele, for det giver en lettere beregning. Ulempen er dog, at det ikke giver nogen mening, at tage med total bitterhed i øllet, for at ligge nogle AAU/HBU sammen giver ikke nogen mening. Derfor mener vi faktisk ikke, at denne metode er den rigtige at bruge, da man ikke får flere oplysninger, end man fx ville få ved bare at angive gram samt alphasyre i en opskrift.

Hvor mange gram skal du bruge ?

Hvis du nå står med en opskrift, hvor der humlen er angivet i AAU/HBU så kan det dog være meget rart, at kunne beregne, hvor meget humle du skal bruge. Dette kan gøres ved at anvende følgende:

Antalgram = AAU/HBU x 28
Alphasyre

Hvis der står opgive i opskrift, at du skal anvende 25 HBU.

Først skal du undersøge hvor høj alphasyren er i din humle. Hvis den fx er 7 % så gør du følgende:

Antalgram = 25 x 28 = 100 gram
7

Alphasyre korrektion
Når du finder en opskrift du gerne vil brygge, så er det vigtigt, at du altid omregner humle til den alphasyre du har:

Hvis du fx i en opskrift står følgende opgivet:

Fuggle 60 Gram 4% (60 min)

Den Fuggle humle du har købt, har fx en alphasyre på 5 %. Hvor mange gram skal du så bruge ?

Jo formelen ser således ud:

Antal gram du skal bruge = (antal gram i opskrift x alphasyre i opskrift)

Alphasyre i din humle

Det vil i ovenstående eks. Give følgende: (60 x 4) / 5 = 48 gram

Beregning af alkohol %
Det er altid rart at vide, hvor høj en alkohol procent i din øl er. Det er faktisk utrolig simpel af regne ud. Det eneste krav er, at du kender din OG & FG

Alkohol % = (OG – FG)
7,5

Beregning af mæskeeffektivitet
Beregning af dine mæskeeffektivitet kan godt være lidt besværligt. Det er dog meget rart at vide, og man udnytter malten tilfredsstillende. Hvis dette ikke er tilfældet, så kan det være en god idé, at kigge din mæskeproces igennem, for at se hvad der kan gøres bedre. Nå men den formel vi skal bruge ser således ud:

Efficiency = Total gravity of wort
Total potential gravity of grains

Godt så, var der nogen der blev klogere af det ? – Hvis man nu tænker sig lidt om, at er ovenstående jo faktisk ikke så svært. Det der faktisk står er, opnået gravity delt med den gravity man kunne have opnået – Ahhrr man hvordan regner man så det ud ? – Jo hvis vi tager en hvede øl med følgende data:

Opskrift:

3,17 kg. Hvede malt
2,90 kg. Pilsner malt
Færdig mængde øl: 25 liter
Opnået OG : 1055

Total gravity of wort:

Godt hvad er den total gravity så for den urt. Den udregnes således:

Total gravity of wort = (OG – 1000) * (Liter færdigt øl / 3,78)

Hvilket giver:

Total gravity of wort = (1055 – 1000) * (25 / 3,78) = 364

Total potential gravity of grains
Dette er så den svære del af udregningen. Her tager man udgangspunkt i, hvor meget gravity forskellige malttyper indeholder.

(Følgende formel skal løbes igennem for alle malttyper)

Pontential gravity of Grain = ((kg af malttype / 0,454) x gravity i malttype)

Det gav så et nyt problem, for hvad er gravity i malttype. Jo der er forskel på, hvor meget sukker der er i de forskellige malttyper. Du kan se dem i nedenstående tabel:

Malttype
Gravity i malt

Chokolade/black
25 – 30

Crystal & Cara pils
33 – 35

Munich/Vienna
35 – 36

Pale / Pilsner
35 – 37

Oats
33

Wheat
37 – 40

Flakes
36

Cane sukker
46

Tør ekstrakt
45

Honning
30 – 35

Flydende ekstrakt
37 – 39

Rye malt
29

Nu kan vi udregne pontential gravity:

Pilsner malt:

Pontential gravity = ((3,17 / 0,454) x 36 = 251

Hvede malt
Pontential graity = ((2,90 / 0,454) x 38 = 242

Total pontential gravity bliver så: (251 + 242) = 493

Den opnåede effektivitet bliver så:

Efficiency = Total gravity of wort
Total potential gravity of grains

Efficiency = (364 / 493) = 0,7383 eller ca. 73,83 %

General siger man, at man som haandbrygger skal være tilfreds, hvis man opnår en effektivitet på 75 %. Bryggeren der har brygget ovenstående øl, ligger altså marginalt under.

Husk hos Brygladen finder du alt til ølbrygning – Vi har alt til din næste hjemmebryg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>